Stressymptom

Stressymptom

Här listas de vanligaste symptomen för stress. Vissa av dessa stress symptom är av inre karaktär (tankar med mera) och andra av yttre (buller med mera). Alla stressymptom upplevs som obehagliga för individen och gör att individen inte fungerar optimalt.

Stressymptom

Kroppens stressreaktionen
När du uppfattar ett hot, svarar ditt nervsystem genom att släppa ut en flod av stresshormoner, bland annat adrenalin och kortisol. Dessa hormoner fungerar som en alarmklocka till kroppen att förberedda sig för akuta åtgärder.

Stressymptomen är bland annat att ditt hjärta slår snabbare, musklerna stramar åt, stigande blodtryck, häftig andedräkt och dina sinnen blir skarpare/mer fokuserade. Dessa fysiska förändringar ökar din styrka, uthållighet snabbar upp din reaktionsförmåga och förbättrar ditt fokus – kroppen förbereder sig på att antingen kämpa eller fly från fara.

I följande tabell visas några av de gemensamma varningssignalerna och symptomen på stress. Ju fler tecken och stressymptom du märker på dig själv ju närmare kan du vara en stress överbelastning.

Kognitiva stressymptom

Problem att minnas

En oförmåga att koncentrera sig
Dåligt omdöme i olika situationer
Vi ser bara det negativa
Ängslig eller tankeflykt
Konstant oroande

Emotionella stressymptom

Ha ständigt dåligt humör
Irritabilitet eller kort temperament
Känna en oförmåga att slappna av
Känna sig överväldigad
Känsla av ensamhet och isolering
Depression eller allmän olycka

Fysiska stressymptom

Känna värk och smärta
Diarré eller förstoppning
En känsla av illamående, yrsel
Bröstsmärta, hjärtklappning
Förlust av sexualdrift
Frekventa förkylningar

Beteende stressymptom

Att äta mer eller mindre än vad vi brukar
Sova för mycket eller för lite
Isolera dig själv från andra människor
Förhala eller försummas ansvar
Använda alkohol, cigaretter, eller droger för att koppla bort stressen
Nervösa vanor (t.ex. nagelbitning)